Dasha a výstavy
rok 2008 (2 roky)

Výstavní úprava, na zač. roku.